استخدام شرکت معتبر تولیدی صنعتی تهران

استخدام شرکت معتبر تولیدی صنعتی تهران

یک شرکت معتبر تولیدی/صنعتی در حوالی شمال تهران استخدام مینماید:

کارشناس حسابداری

فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر دولتی

 

email:Hr.asigi@gmail.com 02124591243

جهت اشتغال دوستانتان نشر دهید‼️

استخدام شرکت معتبر تولیدی صنعتی تهران

استخدام شرکت معتبر تولیدی صنعتی تهران

آگهی استخدام بر اساس شهرهای مهم استخدام تهران

دیدگاه خود را بیان کنید