استخدام حسابدار در اصفهان

استخدام حسابدار در اصفهان

 

چاپخانه ای واقع در اصفهان به حسابدار حرفه ای نیمه وقت خانم با فن بیان قوی نیازمند است.

تلفن : ۰۹۱۳۷۹۰۰۰۱۸- ۳۲۳۵۸۹۵۲

جهت اشتغال دوستانتان نشر دهید‼️

استخدام حسابدار در اصفهان

استخدام حسابدار در اصفهان

 

آگهی استخدام بر اساس شهرهای مهم استخدام اصفهان

دیدگاه خود را بیان کنید