آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان

آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان

به منظور تامین سرمایه انسانی شرکتهای خصوصی و دانش بنیان ، در راستای هدایت داوطلبان به شغلهای مناسب و تخصیص امکانات شغلی به افراد مستعد، با بهره گیری از تجارب گذشته، شرایط و ضوابط ثبت نام در اولین آزمون استخدام شرکتهای خصوصی و دانش بنیان سال ۹۶ به شرح ذیل اعلام میگردد.

دسته های شغلی اعلام شده
اجرایی و فنی
بهداشت، درمان و مراقبت
خدماتی، رفاهی و آموزشی
طراحی، رسانه های، بازاریابی و فروش
فنآوری اطلاعات
کارشناسی و مهندسی
مالی، حقوقی و اداری
مدیریتی

آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان

آزمون استخدام شرکت های خصوصی و دانش بنیان

برای هر نوع از موقعیتهای شغلی موجود در شرکتهای خصوصی و دانش بنیان یک عنوان شغلی در نظر گرفته شده است. آزمون شامل ارزیابی ۲۶۶ عنوان شغلی بوده که برای هر عنوان، چندین موقعیت شغلی در شرکتهای گوناگون وجود خواهد داشت

🔻مهلت ثبت نام : از ساعت ۸ صبح روز ۱۴ شهریور لغایت ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۶ شهریور

⬅️متقاضیان برای مشاهده دفترچه آزمون به لینک زیر مراجعه نمایند.

دانلود دفترچه آزمون

استخدام براساس مدرک استخدام های منتخب و سراسری استخدامیها

دیدگاه خود را بیان کنید